ABUS Service – avtalsservice för högsta tillgänglighet

Vi kan erbjuda allt från underhåll och service till reparationer och moderniseringar av alla typer av lyftutrustningar, oavsett fabrikat.

BASSERVICE; för dig med ett mindre servicebehov där vi kommer överens om ett lämpligt serviceintervall med förebyggande underhåll. Kostnad för slitdelar och reparationstid tillkommer.

STANDARDSERVICE; serviceintervall enligt SS 768 00 04, vilket innebär rekommenderad service minst fyra gånger per år. Vid standardservice erbjuds också en rad optioner, som vid val övergår till Plusservice.

PLUSSERVICE; detta är i grunden standardservice men med tillval av option t ex serviceprogrammet PrePlus, som ger dig full kontroll över serviceaktivititer och kostnader. Andra exempel är dygnet-runt-jour med garanterad inställelsetid.