ABUS Life - Hur långt liv har en kran?

Kranar utsätts för stora påfrestningar. Med utmattning i materialet och försämrade prestanda i maskineri etc kommer man till slut till en punkt där kranens ekonomiska och/eller tekniska livslängd passeras. Med bra hjälpmedel vid bedömning av återstående konstruktiv livslängd har man goda möjligheter att förutse när nya investeringar ska beslutas och äldre kranar ska ersättas med nya, modernare typer.

ABUS Life - Säker generalrenovering ger säkert användande
Efter genomförd ABUS Check kan ni välja att generalrenovera en ABUS telfer och kran genomfört av en ABUS tekniker som är auktoriserad för generalrenovering på ABUS produkter.
Efter genomförd renovering intygar vi att ABUS-anläggningen har en förlängd teoretisk livstidslängd.