ABUS Check – konditionstestar kranen för säker överblick

När ett serietillverkat lyftverk når sin teoretiska livstidslängd ska en generalöversyn genomföras.
Generellt dimensioneras telfrar för en teoretisk livstidslängd på 10 år och kranar på 20 år.

Eftersom man efter denna typ av konditionskontroll ställs inför alternativen att antingen genomföra en modernisering eller skrota kranen, är det viktigt både för våra kunder och för oss att konditionskontrollen görs av en oberoende besiktningsman. För att försäkra oss om opartiska utlåtanden anlitar vi DEKRA Industrial AB.