Uppgradering på RISE Research

RISE Research Institutes of Sweden, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är en av JJ Gruppens äldsta kunder. JJ Gruppen har servat deras lyftutrustningar i Borås sedan slutet av 1980-talet.
De gamla traverserna av andra fabrikat byts efterhand ut mot nya ABUS-kranar, delvis till följd av att det inte längre går att få tag på reservdelar.

I dagsläget har RISE bara kvar några enstaka traverser av andra fabrikat. Den nya traversen, som levererades i december 2017, är en 5-tons ABUS ELV med en spännvidd på 11 100 mm. Den är utrustad med det nya el-systemet ABUControl samt den nya modulära telfern ABUS GM 1000m med anti-svajkontroll och frekvensstyrning av både åksrörelse och lyft. Traversen styrs med radiosstyrning: ABURemote, som även visar aktuell last på radiosändarens display samt på el-skåpet på lintelfern.
– RISE Research Institutes of Sweden är en spännande och viktig kund som vi har samarbetat med sedan slutet av 1980-talet, berättar Johan Tholinsson som jobbar med försäljning av traverser & specialprojekt på JJ Gruppen i Kungsbacka.

Lyft av labbutrustning och provobjekt
Den nya traversen kommer att förflytta laboratorieutrustning och provningsobjekt, som till exempel flödesmätare, i vätskelabbet. Flödesmätarna används bland annat för att mäta hur mycket petroleumprodukter som transporteras i ledningarna på raffinaderier och tankbåtar. Det är viktigt att de mäter rätt, eftersom det handlar om stora värden.
– ABUS-traverserna fungerar väldigt bra. Vi har aldrig upplevt något strul, säger Bengt Arvidsson, fastighetschef på RISE, och fortsätter:
– JJ Gruppen levererar med hög leveranssäkerhet, i tid och till korrekt pris. De är innovativa och tillhandahåller speciallösningar för de labb som så önskar.
– De har väldigt vassa och duktiga killar som kommer med bra förslag när de är här. Man känner att de månar om oss och inte tar oss för givna, vilket ju annars är lätt hänt med ”gamla” kunder, avslutar Bengt.