Miljöledning med ISO 14001

ISO 14001 är del av en serie internationella standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Några av fördelarna är:

  • Förbättrad kostnadskontroll genom beaktande av material och energi
  • Försäkran för kunder, investerare, ägare och allmänheten genom ett bevis på miljöåtagande
  • Minskning av miljöincidenter som kan leda till skadestånd
  • Stöd vid miljöprovningar samt godkännande för handel
  • ISO 14001 skapar förtroende hos kund och leverantör både för företaget och dess produkter