Kvalitetsledning med ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer från alla typer av branscher och verksamheter.

Den är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper och leder därigenom verksamheten mot:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Ständiga förbättringar
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

Några av fördelarna är:

 • Engagemang för kvalitet och nöjda kunder
 • Ser till att produkter och tjänster effektivt möter kundernas och andra krav
 • Ger möjlighet att mäta framsteg mot ständiga förbättringar av verksamheten samt skapar riktmärken
 • Förbättrar organisationens effektivitet