Bärverksdelar i stål, SS-EN 1090-1

JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1 omfattande konstruktion och tillverkning av lastbärande komponenter för lyftanordningar.

Detta innebär att vi själva kan CE-märka de produkter vi levererar.