COVID-19

Det är framför allt viktigt att vår service och konditionskontroll av lyftutrustning fortfarande utförs, för allas trygghet. 
Har du frågor, ring våra säljare och servicetekniker så löser vi utmaningarna tillsammans!

Våra rutiner och riktlinjer angående Coronaviruset

På JJ Gruppen följer vi noga de rekommendationer och råd som finns att tillgå från de svenska myndigheterna.
Vi har utökat våra rutiner och riktlinjer gällande hygien och hur vi bemöter våra kunder.

Inom JJ Gruppen är vi måna om att ta vårt samhällsansvar samt att vara rädda om varandra!
För att förebygga smittspridning så gäller därför följande:
•  Vid minsta symptom på sjukdom stannar våra medarbetare hemma och återvänder inte till arbetet förrän de är helt symptomfria, plus två dagar.
•  Gällande privatresor utomlands följer vi rekommendationerna som UD har utfärdat.
•  Vi undviker fysisk kontakt och håller ett avstånd på ett par meter.
•  Vi tvättar händerna och/eller använder handsprit. Detta gäller framförallt våra servicetekniker. 
•  Vi följer våra kunders rekommendationer och restriktioner.