ABUS nya HB-system

I det nya HB-systemet kombineras alla egenskaper för att just dina krav på lyft och transport av laster skall kunna tillgodoses ännu bättre. Möjligheterna till lokal- och individanpassade lösningar blir med andra ord större.

MODULARITET - fritt spelrum för dina önskemål
HB-systemet ger dig många möjligheter: oavsett om du har behov av en enbalkstravers eller en enkelbana, kan du anpassa HB-systemet helt och fullt efter dina specifika krav på prestanda och rumsförhållanden.

FLEXIBILITET - du profilerar ditt system
Oberoende lägen på profilskarvarna: stålprofilerna har vridstyva och robusta profilskarvar, vilket gör skarvarnas placering oberoende av kranbanornas upphängningspunkter. Det står dig med andra ord fritt att välja längd till de enskilda kran- och banprofilerna.

Kombinationsalternativ
De nya stål- och aluminiumprofilernas kranbalksupphängningar är identiska. Det innebär färre delar och större möjligheter att arbeta mer flexibelt med om- och tillbyggnader. För första gången kan HB-anläggningar användas tillsammans med traverskranar av stål eller aluminium. Befintliga anläggningar kan förses med traverser från det nya produktprogrammet.

KRAFT - nu kan du flytta mer med mindre resurser
Stålprofilernas förmåga att klara tyngre belastningar innebär att du får tillgång till ännu större lastkapacitet.

Hållfasta profilskarvar
De vridstyva profilskarvarna tål lika stor belastning som profilerna själva. Det innebär att man kan montera utan att behöva ta hänsyn till de statiska upphängningsavstånden och att antalet profilsskarvar kan därmed minskas, jämfört med de äldre profilerna.

Stakare profiler
De nya stålprofilerna HB150 och HB190S tål betydligt högre belastning, vilket medger större bärlaster och längre upphängningsavstånd.

KVALITET - lättare att ta sig från A till B.
De nya HB-profilerna valsas fram ur ett stycke, vilket ger en optimal precision och lättrullade åkvagnar.

Särskilt ytskydd
De nya HB-profilerna är zinkgalvaniserade. Det ger både snygg design och ett förstklassigt korrosionsskydd på såväl in- som utsida, vilket innebär att det inte behövs någon extra lackering.

Särskild färgsättning
HB-profilerna har naturligtvis fått den gula ABUS-färgen. Men hela profilen är inte lackerad utan sidorna har försetts med en färgfolie av högsta klass.

TILLFÖRLITLIGHET - bra ekonomi och kvalitet även på lång sikt.
De välbeprövade HB-åkvagnarna har optimerats för användning med de nya profilerna HB150 och HB190S. HB110S-profilen kan användas med ett mindre, och därmed ännu lättare, åkvagn. Alla åkvagnar har dessutom lättlöpande stödhjul som kräver väldigt litet underhåll. Bultarna till åkvagnarna låses med hjälp av den beprövade Clip-säkringen. Profilavslutning, åkbegränsning och ändfäste för flatkabel utgör en komplett enhet. Det ger färre delar och enklare montage.

Upphängning som monteras uppifrån
Den nya upphängningen med gummilager monteras uppifrån via profilöppningen. Det minimerar insatsen som krävs vid montering i samband med om- eller tillbyggnader samt vid underhåll. Tack vare den speciella designen, flyttar sig upphängningen inte vid belastning.
Alla delar som används vid inställning av höjden säkras med hjälp av väl synliga fjädersprintar. Det patenterade gummilagret tål mycket hög belastning och stort slitage och är så gott som underhållsfritt.